Orgonit po druhé

25. března 2011 v 1:17 |  Orgonit

Rozhodla som sa dať ešte priestor Orgonitu pre doplnkové informácie. ORGONIT je skrátka jedinečný!!!

Úvodný článok o Orgonite nájdete : http://kamienky.blog.cz/1007/orgonit


Informace těch, co orgonity propagují
Musím (modře) na zdejší myšlenky reagovat (Kamil Pokorný), se vší upřímností a od srdce jako ten, kdo se orgonitům věnuje 2 roky, viz také mé
stránky www.orgonity.eu
Pro případné další čtenáře nejprve stručně shrnu, (autorem Jiří Novák propagující "Novou duchovní cestu") co jsou to orgonity. Vycházím
přitom z článku Miroslava Zelenky: Orgon, orgonit a orgonitové zářiče, uveřejněného na stránkách miroslav-zelenka.cz. (podrobnější přesný
a správný popis principu i historie najdete na mém webu www.orgonity.eu)
Název orgonit pochází od badatele Wilhelma Reicha, který orgonem nazval jakousi základní energii života, prostupující celým Vesmírem.
Ne, W.Reich nazval pouze životní pránu jako ORGON,

název ORGONIT včetně doslovných odlitků vymysleli až manželé Croftovi.
Vytvořil pro ni řadu umělých zářičů a akumulátorů. Ne, W.Reich nevytvářel zářiče, pouze orgonové akumulátory z mnoha vrstev
organika / anorganika. Materiálu, z kterého jsou vyráběny orgonové zářiče, se proto říká orgonit. Podstatou orgonitu je směs kovových
třísek (špon) zalitých v umělé pryskyřici, v jiných textech se doporučovalo i přidávání drobných kamenů. Organická pryskyřice přitahuje
orgon do sebe - ten se pak odráží na kovových částech. Kov nechce orgon absorbovat protože je anorganický, proto se od kovu orgon jen
odráží do okolí. Při každém odrazu se zvyšuje jeho frekvence a zároveň i čistota, takže při opuštění orgonitu má mnohem vyšší frekvenci a
intenzitu. Není to až tak těmi odrazy, to zvyšování vibrací či frekvence. Dalším faktorem zvyšujícím účinnost je i samotný tvar těchto těles.
Zejména tvar pyramidy zvyšuje účinnost. Ne! Tvary orgonitu jsou NAPROSTO zanedbatelným faktorem. Nejde o tvarový zářič ale o
samotný princip. Orgonit nepořizujeme podle tvaru zbytečně. Ani tvar pyramidy zde NENÍ nijak přínosný. Kladné výsledky působení
orgonitů pociťují velice brzy i lidé, kteří nejsou nijak zvláště citliví. Kladný vliv je možno pozorovat i na rostlinách a stromech.
Toto byly informace, které rozšiřují ti, co propagují orgonitové zářiče a případně i doporučují vlastní podrobné návody na jejich výrobu. Jaký
je můj postoj k orgonitům?
Používání umělých pomůcek na duchovní cestě

Na úvod chci připomenout, že lidé používají na duchovní cestě řadu umělých pomůcek, metod, aktivit, o kterých jsou přesvědčeni, že
jim pomáhají. To je špatně - nejde o to být přesvědčen že mi něco pomáhá, ale zcela bez takových přesvědčení naprosto objektivně a bez
předsudků upřímně vnímat pocity a stavy a co orgonit přináší. Také je potřeba pozorovat vliv na rostliny a zvířata protože tam je vliv 2
přímý a nezakalený jakýmikoli názory kohokoli. Prostě jasně se ukáže, jak živé organismy reagují. Skutečně, mnohé z těchto aktivit,
přístrojů, dokážou do jisté míry pomoci na počátku duchovní cesty. Zároveň však tyto pomůcky před člověka postaví umělý strop, který
při používání takové pomůcky nemůže překonat. Ano, každý orgonit v souvislosti s energetickou úrovní svého strůjce (kdo tento kus
konkrétně odléval) nese vibrační hodnotu měřitelnou např. dle Bovisovy stupnice. Řekl bych že většina orgonitů - má sice vždy vibrace o
něco vyšší, než většina běžných lidí, takže tyto lidi orgonit po určitou dobu pozvedne a nastartuje u nich čistící a transformační procesy
což je výborné. Pokud se člověk dále vyvíjí a duchovně transformuje (což ale tvrdí o sobě kde kdo, pozor), dříve nebo později se přiblíží
k onomu stropu - vibračně se bude shodovat s frekvencí orgonitu, který má u sebe. V tomto okamžiku je vhodné se rozhlédnout po ještě
výše vibrujícím orgonitu a nebo po jiném dalším postupu, jak na sobě pracovat. Osobně vím, že některým citlivým lidem se udělalo u
některých cizích orgonitů až špatně, i mně osobně, protože se prostě ty orgonity nacházely vibračně níž, než mí přátelé. Kdo již na sobě a
na své transformaci nějakou dobu pracuje, lze předpokládat, že bude vibračně výše než běžně lidé jsou, a samozřejmě by si měl
navnímat, zda se pro některý orgonit rozhodne a pro který a hlavně také od jakého výrobce s jakými záměry. Záleží pak na tom, co je
pro člověka prvořadé. Zda jakýkoliv dílčí výsledek - částečné očištění prostředí, dosažení lepšího vnitřního pocitu, i třeba částečné zlepšení
svého zdraví. Podle mne jsou i částečné výsledky lepší než žádné a nastartování procesu vzestupu je také potřeba. To vše však při vědomí
toho, že používám prostředek, který není součástí Přírody. Ale orgonit k nám nepřiletěl z vesmíru. Je z prvků ze země. Jsme vděční že
existuje kov a používáme jej na každém kroku (nástroje, příbor…). Stejně tak např. polyesterová pryskyřice. Desítky let se k odlévání
orgonitů využívá, protože jako organický materiál svým složením (skladbou atomů uhlíku) přirozeně přitahuje orgon, životní pránu.
Který je pomůckou uměle vyrobenou člověkem- pomůckou, která není výší své vnitřní harmonie nedílnou součástí Přírody. Logicky pak
člověka napadá. Pokud používám pomůcky, které nejsou součástí Přírody, může mne to dovést k tomu, abych se součástí Přírody stal? Nebo
to naopak mezi mne a Přírodu vráží pomyslný klín. Může něco, co pomáhá, čistí prostředí, elektrosmog a jiné patogeny, vrážet takový
pomyslný klín? Zdejší diskuze je možná relativní. Pro někoho je nejlepší (cítí to tak a píše to tak ostatním), že jedině je nejlepší se
navrátit s holým zadkem a bez jakýchkoli "umělých" pomůcek do symbiózy panenské přírody. Budiž, takovému člověku tam bude
nejlépe, bude ukojeno jeho plné vědomí i ego. Stejně tak nelze zavrhovat i jiné varianty a cítění a osobní cestu a transformaci jiných lidí,
kteří vnímají pomoc orgonitu jako žádoucí a vhodnou. Orgonit není zázrak, ale velmi univerzální prostředek a pomůcka ve smyslu
harmonizace a čištění životního prostředí a troufnu si proto říci, že ekologicky velmi významná.
Na vytvoření názoru může stačit sejmutí energie pomůcky
O orgonitech vím již delší dobu. Stačilo mi však podívat se na obrázky orgonitových zářičů, přečíst si pár řádků základních informací a vnímat
takto jejich energie, abych si udělal základní názor. Obávám se že Váš názor není až na takové výši, abyste jej takto šířil mezi běžné lidi,

kterým - právě kterým ten orgonit může po dlouhou dobu pomáhat, než vibračně dosáhnou jeho úrovně. Pro mne a další bytosti jdoucí
po cestě stabilního neomezeného vzestupu je orgonitový zářič zařízení, kterému se na své duchovní cestě z dálky vyhneme, protože by
nás to srazilo dolů. Ano, pokud vibrujete již nad 11 tisíc Bovisů, vyhněte se naprosté většině orgonitů, ale pro většinu lidí nacházejících 3
se vibračně kolem 5-6 tisíc jednotek, je orgonit vhodnou pomůckou k nakročení své transformace a vzestupu. Mně osobně k tomu stačí
pohled na orgonitový zářič a okamžitě vnímám nepříznivé, manipulující, částečně ovládající energie. Já to cítím většinou také tak, protože ne
všichni odlévající a prodávající orgonity mají natolik čisté láskyplné a neobchodní záměry a natolik vysoké osobní vibrace, bohužel.
Další dostávají varovné impulsy jinou formou. Naprosto zřetelně nám to naznačuje, že takové zařízení je pro cestu neomezeného vzestupu
silně škodlivé. Není silně škodlivé. Není ani trochu škodlivé. Nabídnu velmi přesné přirovnání: zavrhneme naprosto všechny slabikáře?
Nebo je budeme tolerovat jako nezbytnou pomůcku a fázi vývoje (duchovního) dítěte? Nikdo z nás už se nevrací ke slabikáři, aby si
v něm četl, aby se s ním dále rozvíjel a získal další moudrost. Byla by to ztráta času samozřejmě. Ale ten slabikář není škodlivý!!! Pokud
zde tvrdíte, že ano, je to silně zavádějící, stejně tak s orgonity. Naopak, je zásadně důležitý pro ty první kroky - slabikář, i orgonit. A kdo
již opravdu vyšší vibrace má, už je umí také stabilizovat a udržet si je, třeba vedle desítek orgonitů a usmívá se, protože ví, že ty orgonity
nejsou jen o těch vibracích, ale že člověku neustále hezky harmonizují a čistí okolní prostředí od elektrosmogu a různých patogenních a
psychosomatických vlivů, stresů, emocí. A to je vynikající! Proto jsem s radostí obklopený orgonity a libuji si v neustále
harmonizovaném prostředí plném orgonu - vitalizující živé prány, a o své vibrace už se sám postarám…
Podobný impuls či vnitřní vjem je pro mne vždy dostačující na to, abych se touto záležitostí už dále nezabýval. Pouze na základě konkrétního
dotazu čtenářky jsem se rozhodl článek o orgonitech přečíst celý a celou záležitost podrobně rozebrat z pohledu bioenergií. Abych mohl
vysvětlit, proč jsou tyto zářiče i přes všechny pozitivní výsledky celkově nepříznivé. …Nyní bych se už jen opakoval. Pokud si myslíte, že je
nepříznivé to, že vás orgonit neustále bude zbavovat negativních vlivů elektrosmogu a dalších disharmonických polí a energií z okolí,
pak již není co dodávat, Vaše názory ale poukazují na úzkost Vašeho zaměření a hodnocení. Smutnější je na tom to, že takový dopis
veřejně šíříte mezi ty, kteří jsou třeba ještě níže než Vy, a jenom k tomu budou přitakávat, jako přitakávají nad předkládanými názory
veřejných médií atd.
Dosah vědomí člověka na duchovní cestě
Aby čtenář dokázal sledovat, o čem vlastně mluvím, zopakuji některá fakta. Je-li člověk duchovně neprobuzený, pak úroveň jeho vnitřní
harmonie i frekvenční rozsah jeho vědomí se přirozeně pohybují na pásmu 1. až 3. vnějšího energetického těla - viz článek 15. Duchovní
vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce. Vnitřní harmonie i dosah vědomí duchovně probuzeného člověka je v pásmu 5. až 7. těla -
článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka. Nad tím je duchovní práh - 8. tělo, které brání člověku postoupit výše, pokud sám používá
nebo nechá na sebe působit cokoliv, co je umělou pomůckou, co se vyděluje z přirozeného působení Přírody - článek 19. Mystické zážitky a
vzestup do sféry Věčného Já. Sem patří nejen magie, ale třeba i výroba a používání orgonitových zářičů. Pokud v takovém bodě Vám budou
orgonity bránit dalšímu vzestupu, tak je samozřejmě odhoďte, jako ten slabikář, zbývá jen pogratulovat: Účel slabikáře, i orgonitu, byl
dovršen! A pokud jej nadále necháte někde harmonizovat a čistit okolí a životní prostředí, je to jen na Vás… Doložím to následujícími
údaji, které jsem zjistil svým vnímáním a přímou komunikací s Přírodou a Planetou. 4
Hodnocení energetického fungování orgonitů podle Přírody
Na úvod jsem položil Přírodě následující dotazy:
"Na kolik procent mohou orgonitové zářiče nahradit přirozené kamenné menhiry a další megalitické stavby?"
Odpověď: nejvýše 5 %. ☺ ☺☺ ☺ V jakém smyslu a k jaké velikosti menhiru a na jakých frekvencích?
Mimochodem, dokáže menhir neutralizovat elektrosmog? Asi ne.
Další dotaz:
"Jak funguje orgonitový zářič, prosím o porovnání vstupující a vystupující bioenergie - jejího složení a kvality."
Zkoumání provedeme pro jeden typický malý orgonitový zářič ve tvaru pyramidy, například takový, jejichž fotografie jsou v článku Miroslava
Zelenky:
Běžná vstupující bioenergie v našem prostředí má momentálně v tuto chvíli následující orientační složení:
20 % temné levotočivé bioenergie, 70 % temné levotočivé síly.
(Tento údaj není pro tento článek podstatný, a mým cílem v tuto chvíli není odstartovat polemiku, proč je tomu právě tak, nebo na kterých
konkrétních místech je energie "čistější" a naopak kde je nejvíce "špinavá". Pro účely zhodnocení orgonitů, a to je přece hlavním cílem tohoto
článku, je rozhodující, co se s energií takového složení stane po jejím zpracování orgonitovým zářičem.)
Pro vysvětlení dodávám, co tento údaj znamená:
V prostředí je 20 % levotočivé bioenergie a na pravotočivou proto zbývá 80 %. Druhý údaj o procentu temné síly vyjadřuje, že fungování
prostředí určuje ze 70 % levotočivá bioenergie a pouze z 30 % pravotočivá. Jinými slovy - levotočivé energie je sice méně, ale má mnohem
vyšší frekvenci a tím i podstatně vyšší ovládací sílu. Takže prostředí sice vypadá přiměřeně čistě, ale přesto skrytě působí především ve směru
dalšího ovládání člověka a nikoliv ve zvyšování jeho čistoty. 5
A teď co se stane s tímto vzorkem energie, když bude zpracován orgonitovým zářičem:
Podíl temné levotočivé bioenergie se sníží z 20 % na pouhých 7 % (nebo na 10 % při jiném tvaru než pyramida). To znamená, že člověk
s běžným vnímáním si všimne, že prostředí se více vyčistilo. Ale Síla zbývající temné energie se ze 70 % zvýší na 95 % (nebo na 90 % při jiném
tvaru než pyramida). A překročila tím hranici 90 %, která je pro ovládnutí temnem kritická. Ovládnutí temnem??? ☺ ☺☺ ☺ Nejsou to náhodou
akorát naši osobní démoni strachu a všeobjímající lásky? Možná je vhodné přestat duálně myslet a hodnotit. Na Zemi žijeme v dualitě a
neustále nás společnost učí škatulkovat a hodnotit "to je dobře, to je špatně, toto je horší a toto lepší…" Až se dostanete nad to, nad toto
vše, budete se jen usmívat na slabikář, na orgonit, i na "ovládání temnem". Ne každý tento můj komentář asi nyní pochopí.
Komentář výsledku:
Pro člověka na Staré duchovní cestě se skutečně znatelně zlepšila čistota prostředí. Stará duchovní cesta??? A to může přinést dílčí
výsledky - zlepšení vnitřního pocitu, posun k lepšímu zdraví, atd. To vše je pravdivé a nezpochybnitelné. Ale z vyššího duchovního nadhledu
se zároveň zvýšila temná ovládací síla energie, která zářičem prošla. Orgonit přitahuje orgon, takže orgon = temná energie? To snad ne ☺ ☺☺ ☺
Člověk je tak na jedné straně spokojenější, zdravější, vitálnější, ale zároveň lépe a dokonaleji skrytě ovládnutý ze strany vyšších temných
systémů z vyšších světů mimo tento Vesmír. Jasně, pokud někdo bude třeba chtít na orgonitech zbohatnout, a nebo na lépe vyvedených
slabikářích, ty energie a jejich vliv se tam promítne, tak jako u všeho. Pak je to o tom, jestli si člověk ty vlivy uvědomí a přesto shledá, že
orgonit je momentálně pro něho důležitý a hlavně, že tento konkrétní orgonit, tento kus, je energeticko vibračně výše než on, aby jej
pozvedal a nesundal níž, jako to mnohé orgonity umí… Proto ale nebudu zavrhovat orgonit obecně, a velice pečlivě a odborně si vyberu,
který orgonit na sebe nechám laskavě působit, kdo jej zhotovil, jak celé problematice skutečně rozumí…
Tvar pyramidy vnáší automaticky do pomůcky magické působení
Přitom často používaný tvar pyramidy funguje účinněji jak pro Světlo, tak i pro Temno. Ano, pyramida obecně zesiluje energie nehledě
na jejich charakter. Působí jako kondenzátor. To proto, že je silně působícím základním magickým tvarem. Jeho používání automaticky
vnáší prvek magie do energií, které jsou takto zpracovávány. Prvek magie? Myslí autor bílé nebo černé? Lidé rádi v duchu prosí anděly
aby jim podrželi parkovací místo, je to špatná magie? Člověk si tak posílí vzestup v rámci Staré duchovní cesty. Staré duchovní cesty?
Mnozí "mistři" si rádi vytváří svá názvosloví, své hodnocení, své teorie a pravdy, místo aby se v pokoře k té přírodě navraceli
s otevřeným srdcem. Ono stačí to srdce a není potřeba tolika slov a tolika škatulkování. Ale zároveň tím, že na sebe nechá působit magii a
používá ji pro duchovní vzestup, zablokuje si další vzestup výše přes 2. duchovní práh - 8. tělo. Nemohu souhlasit - opět to naráží na
nekonkrétní slova a hodnocení, proto něco takového nelze tvrdit a předkládat takto obecnou formou, která je zase zavádějící. Připomíná
mi to mysticismus - mistr si rád ponechává svá tajemství… Aby přitáhl větší pozornost. 6
Proto může orgonitový zářič pomoci duchovně neprobuzeným lidem nebo duchovně probuzeným lidem na počátku duchovní cesty,
ale zároveň jim blokuje další vzestup do sféry Věčného Já. To znamená - pomoc při dílčím vzestupu, ale zároveň vytvoření stropu, který
znemožní další vzestup. Ano, přijde čas, kdy člověk přestane orgonit potřebovat - tedy ve smyslu zvyšování vibrací. Nikoli v potřebě
neutralizovat negativní vlivy dnešního technosvěta. Takováto dílčí pomoc vypadá na první pohled hezky, ALE - výše vzestupu, kterou tím
člověk dosáhne, není dostačující na to, aby dokázal radikálně změnit svůj život. Aby dokázal vzít svůj život do svých rukou. Ale vždyť nikdo
neříká, že orgonit dělá zázraky, nebo že orgonit je vstupenkou k dovršení Vzestupu nebo k přežití 2012.
Navíc člověk, který na jakémkoliv úseku své duchovní cesty používal magii nebo další podobné umělé tvořivé systémy, rituály, pomůcky, se
bude muset v budoucnu čistit od všech temných systémů, které jsou v pozadí za fungováním všech těchto pomůcek, a které tak na sebe navázal.
To už se čistí průběžně přece. Je to neoddělitelná součást Vzestupu a zvyšování vibrací. Vy se budete muset čistit až v budoucnu??
Používáním takových pomůcek si na sebe naložil další karmické vrstvy navíc, místo skutečného a předpokládaného pokroku ve své karmické
situaci. Takže orgonit navršuje a přidává nějakou těžkou karmu??? ☺ ☺☺ ☺ Co se od Vás ještě dozvíme?
Člověk by neměl mezi sebe a Přírodu stavět umělé pomůcky - člověk by především měl jednat srdcem a
svými city vycítit co je pro něho konkrétně to nejlepší. Vy evidentně patříte do té panenské přírody, vždyť do ní běžte…
V našich textech ? Ale já nechci nějaké Vaše texty a Vaše názory, mne objektivně a upřímně zajímá skutečnost a realita a ne něčí
omezené názory… zdůrazňujeme, že je nezbytné, aby se člověk stal nedílnou součástí Přírody. Že právě to je jediná cesta, jak se vyhnout
z kolotoče opakovaných katastrof Planety. Neboli - když nebudou orgonity, nebudou ani katastrofy??? Není to náhodou naopak? Pokud
orgonit napomáhá vibračně nastartování Vzestupu, vyšších vibrací a tedy i lásky a harmonii, budou se i lidé chovat a myslet lépe, ve
větší symbióze k čisté přírodě a čím více orgonitů, tím více bude harmonizované životní prostředí s kladným vlivem i na tu čistou
přírodu. Jenže vnitřní harmonie Planety i Přírody jsou vysoko nad úrovní harmonie 3. duchovního prahu - 12. těla (viz článek 21A. Nová
duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). Vaše duchovní prahy a 12 těla… Aby se člověk skutečně měl šanci stát nedílnou součástí
Přírody, musí se přiblížit skutečné vnitřní harmonii Přírody. A to lze pouze tehdy, když prorazí bariéru 12. těla a vstoupí na cestu
neomezeného duchovního vzestupu. Já nic prorážet nebudu, dám na své srdce a na bezpodmínečnou lásku, potom jde vše přirozeně
samo. Maximálně se vyzbrojím ochranným štítem orgonitů ☺ ☺☺ ☺ proti všem disharmonickým a destrukčním vlivům na té dlouhé cestě.
Připomínám, že k tomu potřebuje stabilně dosáhnout vyladění svých čaker Čakry přirozeně ve svých hodnotách kolísají, jako všechny
parametry živého života, nechtějte udělat z živého těla stabilní součástku s konstantními hodnotami… a příjmu hmotné výživy nad 95 %
vůči optimu. ☺ ☺☺ ☺
Používání orgonitů blokuje přechod už přes 2. práh - 8. tělo. V tomto bodě odhoďte orgonity ☺ ☺☺ ☺ Není proto šance stát se touto cestou
součástí Přírody, jejích struktur a tvořivých sil. Ale ano, šance je, neulpívejte na takových myšlenkách, že pouhý orgonit člověku 7
zabrání přechodu na nějakém druhém prahu! Pokud něco má být a nastat, tak to nastane i kdyby měly Bytosti Světla třeba v okamžiku
ten bránící orgonit nechat vypařit! Naopak se tím posiluje vydělení vlastní bytosti z Přírody jako někoho, kdo na svém vzestupu používá
umělé nepřirozené pomůcky, místo aby hledal přístup k přirozeným přírodním procesům. Slabikář třeba pomůže abych si pak uměl
přečíst, jak s tou přírodou správně zacházet atd. Používá raději pomůcky, které na první pohled a na chvíli vzestup urychlí, ale při pečlivém
zkoumání se ukáže, že zároveň tomuto vzestupu nastaví strop - 8. tělo, který již nelze překročit. My sami - každý z nás - si tvoříme realitu,
v každém okamžiku. Pokud jste se rozhodl detekovat a vytvářet nějaké nepropustné stropy, tak raději orgonity opravdu nepoužívejte ☺ ☺☺ ☺
Používejte raději přirozené kameny
Chcete se více přiblížit Přírodě? Pak si do svého okolí přineste přirozené kameny, které vás při cestě Přírodou zaujaly. Budou sice
působit pomaleji, než orgonity, Kameny spíše krásně působí na svých frekvencích, svým charakterem a jedinečným polem. Je to něco
jiného než působení orgonitů a nelze to ani srovnávat. Opět připomínám tu dualitu - nehodnoťte stále co je lepší a raději srdcem
pozorujte tu rozmanitost, protože není lepší ani kámen, ani orgonit, a když budeme filozofovat dál, zjistíme po boku kvantových fyziků,
že žádný orgonit ve skutečnosti ani neexistuje! Jen v našich myslích… A jen ve svých myslích orgonitu někteří jedinci dovolí něco si
blokovat nebo vytvářet stropy. ale zato trvale a bez stropu. Nelze přece Přírodě vnucovat svou vůli na základě vlastní přehnané snahy
pomáhat. Tak tak, všeho moc prý škodí ☺ ☺☺ ☺ Tak jak to dělá třeba magie. I při snaze pomáhat Přírodě je potřeba vnímat impulsy, aby má pomoc
byla Přírodě opravdu pomocí, nikoliv danajským darem. Jistě. A Vaše impulsy Vám radí, že elektrosmog, wifi a jiná mikrovlnná a
patogenní záření té přírodě nevadí, takže ne abyste lidi dávali orgonity do přírody…
A chcete opravdu pomoci Přírodě? Tak vztyčte menhir, vytvořte kamenný kruh, zasaďte strom, pomáhejte čistit a probouzet významná
místa v Přírodě, které byla během věků zanesena nečistými stagnujícími energiemi. Máme úsměvné zážitky s mým drahým kolegou
z Prahy, kterak se okamžitě čistí stagnující energie v různých restauracích, když na stůl vyložíme několik orgonitů a drahých kamenů,
doporučuji to zažít osobně ☺ ☺☺ ☺ Čistým přirozeným způsobem nejprve pomozte především každý sám sobě - začněte pravidelně vykonávat
přirozené činnosti, které vás dostanou na cestu stabilního vzestupu. Na těchto webových stránkách k tomu najdete jednoduchý návod.
(Stránky uvedeny v tomto došlém souboru wordu nebyly, ale moc mi to ani nevadí.)
Jako inspiraci přikládám na konci několik fotografií prostředí, které jsme si přizpůsobili tak, abychom se v každém okamžiku cítili jako
skutečná součást Přírody. Jakékoliv umělé zářiče, odrušovače negativních zón, které jsme také kdysi používali, jsme již dávno vyhodili. ☺ ☺☺ ☺
Pro úplnost dodávám, že i obyčejné kameny běžného rozměru od centimetrů po desítky centimetrů se v prostředí s velkou koncentrací
energií Nové duchovní cesty ?? to je zase čí duchovní cesta? probouzejí a stávají se živými bytostmi. Bytostmi, které mají jednoduchý úkol
čistit prostředí. Kameny již živými bytostmi jsou od svého počátku, resp. jejich fragmenty a součástmi Celku a ne, že se jimi stávají při 8
Vaší Nové duchovní cestě. Přitom tmavé kameny jsou zaměřeny na pohlcování temné levotočivé energie a naopak světlé kameny vyzařují čisté
pravotočivé energie. Takové dělení slyším poprvé a je dosti nesmyslné, vzniklo ve Vaší mysli opět? Není však cílem tohoto textu rozebírat
podrobně, jak taková záležitost funguje a proč k tomu dochází. Tomu případně budu v budoucnu věnovat další speciální pojednání.
Názor Planety a Přírody na orgonity
Ještě se zeptám přímo na názor Planety a Přírody, pokud jde o používání orgonitů: (Ptejte se, ale nefiltrujte pak ty ryzí odpovědi!
Problémem všech pak bývá správná a skutečně čistá interpretace.)
Planeta Země:
"Jde o další výmysl člověka, který nemá s přirozenými pochody v Přírodě nic společného. Jde o umělé a do jisté míry násilné ovlivňování
přirozeně se vyskytujících bioenergií. Autoři a propagátoři tohoto prostředku však nemají dostatečně vysoký duchovní nadhled k tomu, aby
vnímali, co se děje v pozadí za slibovaným zvyšováním čistoty okolního prostředí. Jistě - orgonity dokáží eliminovat, vyloučit z prosředí temné
levotočivé bioenergie nízké frekvence. Zároveň však silně, razantně posílí temné levotočivé bioenergie vysokých frekvencí. A to jsou právě ty
bioenergie, které jsou v pozadí za pokračujícím téměř kompletním ovládnutím lidského rodu temnými systémy.
Orgonit takto ve skutečnosti dělá dvojí práci. Pro stranu Světla zvyšuje čistotu prostředí na nízkých frekvencích běžných pro duchovně
neprobuzeného i probuzeného člověka. Ale zároveň pracuje pro temno - podobně jako každá další umělá pomůcka, nahrazující přirozené
duchovní postupy. A to tím, že zvyšuje sílu temných ovládacích energií vysoké frekvence na úrovni Věčného Já i výše nad 12. tělem na úrovni
Nové duchovní cesty.
Člověk jdoucí po Nové duchovní cestě svým vnitřním citem pozná, že tyto umělé prostředky mu především škodí. Protože on už dokázal
temné energie nízkých frekvencí ze svého okolí dostat jiným způsobem. Naopak člověk na úrovni Nižšího Já nebo Vyššího Já vnímá
především pozitivní účinek orgonitů, protože vyšší temné působení je mimo frekvenční rozsah jeho receptorů. Mé doporučení je - jsou přece
jiné přirozené způsoby, jak čistit sám sebe i prostředí okolo a ve svém bytě, aniž bych zvyšoval stupeň svého ovládnutí temnem."
Tak z takové odpovědi mám pocit že to je opět především mysl pisatele protože Země by takto odpovědět nemohla ☺ ☺☺ ☺
Příroda: 9
"Prosím a žádám vás, lidstvo, abyste zastavili používání těchto umělých výrobků. Bráníte tím vyšší transformaci svých bytostí, vašeho okolí
i celé Přírody. Těmito postupy se nestáváte součástí Přírody. Ale naopak se stáváte těmi, kdo přirozené pochody v Přírodě narušují. Příroda
pak nemá na výběr, pokud jí podobné aktivity začnou příliš zatěžovat. Je nucena začít hledat cesty, jak se těchto lidských aktivit sama zbavit,
aby vůbec přežila."
Neboli "Ano, nám - přírodě - se líbí všechen technický smog a raději si v něm budeme nadále lebedit, abychom dříve umírali poškozeni
disharmonickými vlivy civilizace s přetíženými a oslabenými buněčnými tkáněmi a snižovanou imunitou a obranyschopností vůči všemu,
jenom přestaňte používat orgonity,aby nám náhodou o něco nezvýšily vibrace protože nám se líbí rezonovat nízko na úrovni povrchní
egoistické civilizace a všech jejích nemocí…"

Pane autore, před chvílí jsem se ještě nad mnohými pasážemi usmíval a bavil, nyní mi ale začíná být smutno z omezenosti Vašeho
vnímání. Máte ještě před sebou také hooodně dlouhou cestu - bez orgonitů ještě o to delší. Nemusí tomu tak ale být - požádejte si své
Vyšší Já, aby Vám rozkrylo mnohé další souvislosti a skutečnosti. Možná na to dlouho čeká a je hodně smutné z Vašich myšlenkových
konstrukcí a interpretací. Nebo je alespoň nešiřte mezi ty prvňáky a neplivejte jim na slabikáře…

Od srdce a upřímně, Kamil Pokorný, zdroj: www.orgonity.eu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama