Květen 2010

Liečivá sila kameňov

31. května 2010 v 19:24 Sila polodrahokamov

Náuka o liečivých kameňoch

Náuka o liečivých kameňoch nie je nové odvetvie medicíny. O liečivých účinkoch kameňov zanechala záznamy už Hildegarda z Bingenu. 
Liečivé kamene definuje Michael Gienger nasledovne: sú to minerály, horniny a drahokamy, ktoré majú kladný vplyv na ľudský organizmus, na telo aj na dušu a najmä na vedomie, takže ich možno použiť na liečebné či lekárske účely.
Minerály a horniny delíme podľa ich stavby. Určitým životným situáciám zodpovedajú tieto princípy: 
Primárne minerály sú liečivé pri počiatku života a podporujú učenie.
Sekundárne minerály uľahčujú prispôsobenie sa prostrediu a miernia tlaky alebo bolestné skúsenosti.
Metamorfované minerály posilňujú organizmus pri silnom nepokoji a hľadaní radikálneho riešenia.
Liečivé vlastnosti kameňov ovplyvňujú aj kryštalografické sústavy, pretože odzrkadľujú životný štýl. Napr. kocková sústava sa odporúča pre vyrovnaných, logických a poriadkumilovných ľudí, trojklonná zase pre roztržitých.
K voľbe liečivých kameňov je však skutočným kľúčom ich zloženie, obsiahnutie nerastných látok v mineráloch.
Prirodzené prvky ovplyvňujú základné životné pochody.
Sulfidy pomáhajú odhaliť záporné pocity.
Halogenidy uvoľňujú.
Oxidy
upokojujú.
Uhličitany uľahčujú nový vývoj.
Sírany zvyšujú odolnosť.
Fosfáty mobilizujú zásoby energie.
Kremičitany svojou všestrannosťou volíme podľa štruktúry, chránia a viažu nebezpečné látky, podporujú uzdravovanie, odolnosť a regeneráciu.
Na telo a dušu pôsobia nerasty a jednotlivé prvky rôznymi spôsobmi.
Medzi liečivými účinkami má základný význam predovšetkým farba nerastu.

Magické drahokamy

31. května 2010 v 17:59 Polodrahokamy
rrrrr

"Kde bolo tam bolo... bol raz jeden kráľ, ktorý mal kryštáľovo sa  jagajúcu guľu, a tá mu prezradila tajomstvo tajomstiev - ako získať ešte väčšiu moc a slávu..." Určite si od detstva pamätáme rozprávky, v ktorých drahé kamene maju svoju magickú silu a múdrosť. Sú tu s nami od nepamäti, ako nemí svedkovia ľudskej histórie a zároveň vzácnymi slzami našej matky Zeme, ktoré tu zostanú aj po nás. No a možno si uchovajú vo svojej žiariacej kráse spomienku na stretnutie s nami a budú môcť o tom porozprávať.


Literatúra o polodrahokamoch

31. května 2010 v 16:55 Literatúra

Na internete existujú haldy rôznych informácií o kameňoch, ale vždy je predsa len lepšie
ak si ich relevantnosť môžeme overiť  aj. odborníkmi na liečivé kamene. 

Na trhu sú napríklad tieto:

lll

Léčení krystaly je praktický průvodce léčením s pomocí 94 drahých kamenů, ilustrovaný krásnými barevnými fotografiemi každé rodiny krystalů. Kniha je vhodná pro začátečníky i pro zkušené praktiky a soustředí se na krystaly, které jsou snadno do stupné. Dozvíte se, který krystal použít na konkrétní zdravotní nebo životní problém, dostane se vám jasného vysvětlení pojmů týkajících se krystalů (jako například fantom a uchovavatel záznamů), zjistíte, jak si vybrat krystal, který byl vytěžen šetrným způsobem, a přečtete si fascinující poselství získané channelingem od samotných kamenů. Autorky pojednávají o tom, jak krystaly působí spolu s anděly a archanděly, a popisují, jak rozmístit konkrétní kameny ve vašem domově, a vybudovat tak energetické sítě, jež prospívají hojnosti, milostnému životu, dobrému spánku, ochraně a dalším záležitostem.
Doreen Virtue, Ph. D., je duchovní doktorka psychologie, která pracuje s říší andělů. Je vyhledávanou mluvčí, autorkou a jasnovidkyní, léčí pomocí energie krystalů a vede workshopy.

Cena:10,58 
knjkjnk

Pokračovanie - kliknite na celý článok